Šta bi trebalo biti snaga aparata za zavarivanje

Snaga mašine za zavarivanje pokazuje koliko će struja moći da isporuči, sa kojom debljinom metala će biti moguće raditi u budućnosti. Profesionalni uređaji mogu proizvesti od 300 A, ali obično domaćinstvo daje manje, oni su projektovani da rade na 200-250 A. Ako je uređaj potreban za jednokratnu popravku, manje građevinske radove, onda je najbolje uzeti obično domaćinstvo.

Aparat za zavarivanje

Snaga mašine za zavarivanje ukazuje na trenutni intenzitet uređaja i debljinu metala dozvoljenog za rad u budućnosti.

U pasošu proizvođači obično navode samo maksimalnu potrošnju energije, tj. Vršne opterećenja i druge indikatore. To je ovaj parametar koji vam omogućava da utvrdite da li postoji dovoljno napajanja za upravljanje opremom. Ne treba zaboraviti da je sa smanjenjem napona u mreži mnogo uređaja u mogućnosti da rade, ali su njihove performanse niže.

Koju vrstu zavarivačkog transformatora bira?

Zavarivački transformator je oprema koja može pretvoriti struju potrebnu za rad uređaja. Ovi mehanizmi su jeftini, pouzdani. Aparat se koristi za zavarivanje niskog legiranog čelika, u tu svrhu koriste se taložne elektrode. Prilikom izbora uređaja za zavarivanje, potrebno je pažljivo pristupiti definiciji snage.

Šema konverzije električne energije u aparatu za zavarivanje

Šema konverzije električne energije u aparatu za zavarivanje.

Treba uzeti u obzir maksimalne vrijednosti i određenu marginu, jer se ova granica često prekorači kada se uključi.. Na primjer, ako se jedinica koristi za rad sa jednim faznim mrežama, malo je verovatno da će uspjeti da pređe trenutnu vrijednost od 200 A, ne smijemo zaboraviti. Zapravo, ovo rezultira u nemogućnosti korištenja aparata za zavarivanje.

Prilikom izbora, mora se zapamtiti da se transformator iscrpljuje. Što je veća vrednost, to je veća toplota i habanje. Ako nije potreban kompleksan i dugotrajan rad, onda su vrednosti velike snage potpuno nepotrebne. Preporučuje se da se daju oprema koja je dizajnirana za 120-130 A - ovo je najbolje središnje tlo.

Nazad na sadržaj

Ispravljač za zavarivanje

Ispravljač za zavarivanje je vrsta transformatora koji vam omogućavaju pretvaranje naizmenične struje u konstantnu struju koja je potrebna za rad. Za razliku od konvencionalnog transformatora, ispravljač za zavarivanje obezbeđuje stabilno sagorevanje, njegov kvalitet je veći. Moguće je kuhati obojene metale i fine delove, sa velikim iskustvom nije potrebno.

Šema aparata za zavarivanje uređaja

Šema uređaja aparata za zavarivanje.

Određivanje količine struje koju ispravljač treba da konzumira kako bi se obezbedio pravilan i kvalitetan rad je lako. Da biste to uradili, morate znati da je standardni lučni napon uređaja 24 V. Ovaj indikator se pomnoži vrijednošću struje zavarivanja, to jest 160 A. Slika koja se dobije je snaga uređaja na luču. Potrošnja električne energije iz radne električne mreže određuje se različito. Neophodno je prethodno dobijen rezultat podeliti u efikasnost (obično se uzima 0,65-0,7). Ovo će biti indikator maksimalne radne struje.

Kada kupujete vrednost, preporučuje se uvek da proverite sa navedenim, jer proizvođači ponekad precenjuju podatke kako bi prodali uređaj. U stvarnosti se ispostavlja da situacija nije najbolja kada, pri obavljanju posla čak ni u maksimalnim vrednostima, nema jakog pregrijavanja, snaga se naglo smanjuje.

Nazad na sadržaj

Zavarivač: izbor snage

Izbor mašine za zavarivanje invertora vrši se u skladu sa parametrom kao što je snaga. Nazivna struja se uzima u obzir, na kojoj će uređaj raditi glatko bez pregrijavanja, čak i ako je upotreba intenzivna. Pregrevanje se neće pojaviti čak i tokom prekida rada, tj. Pri maksimalnoj struji.

Upravljanje aparatom za zavarivanje

Upravljanje aparatom za zavarivanje.

Na primjer, kada se koristi elektroda od 3 mm, radna struja će biti 120 A. Ovakvi uslovi će omogućiti dijelove zavarivanja 3-4 mm debljine. To znači da pri izboru treba uzeti u obzir napajanje kada pretvarač može raditi sa nominalnom strujom od 160-180 A, ali istovremeno sa marginom od 30-50%. Zašto takve vrednosti? Nije preporučljivo raditi pri maksimalnim vrijednostima, jer to dovodi do pregrijavanja, pretvarač se ne uspije. Smanjivanjem napona električne mreže na 170-180 V, snagu opreme pada, struja zavarivanja se smanjuje na minimalnu marku. Stoka je potrebna u slučaju da će teret biti dati velik.

Stanja je potrebna u slučaju korišćenja dugih kablova od 5 m. Ako ne posmatrate zalihu, karakteristike aparata za zavarivanje će se smanjiti ispod nominalnog nivoa rada. Ovakvi uslovi su naročito važni kada se koriste kablovi od 15 m. Pri izboru pretvarača treba uzeti u obzir da proizvođači obično precenjuju performanse, u stvari, struja je niža. Šta to dovodi do toga? Ukoliko su karakteristike izabrane nepravilno, uređaj se pregreva tokom rada i ne uspije, što podrazumijeva dodatne finansijske troškove.

Nazad na sadržaj

Automatsko zavarivanje koliko moći kupiti?

Funkcionalni dijagram izvora napajanja mašina za zavarivanje invertera

Funkcionalni dijagram izvora napajanja mašina za zavarivanje invertera.

Moderna poluautomatska dozvoljava vam da izvodite čak i najteži rad, na primer, za proizvodnju visokokvalitetnog zavarivanja lima, obojenih metala. Parametri ovog tipa uređaja su takvi da postanu neophodni za zavarivanje tankih slojeva metala. Koristi se u auto servisima gde je tačnost visoka. Da bi dobili potrebnu snagu, gasni cilindri se mogu priključiti na opremu, ali to nije neophodno. Moguće je koristiti žičanu žicu. Neki modeli kombinuju 2 vrste opreme - generatori za zavarivanje i poluautomatske uređaje.

Prilikom izbora opreme za moć pažnje.

Ne treba zaboraviti šta bi trebala biti potrošnja energije u trenutku uključivanja.

Uvek je veći od onog koji se koristi tokom normalnog rada uređaja. Obično je cijena mehanizama sa niskom snagom mnogo manja. Ali sa ovom mašinom možete da skuvate čak i najfinije detalje, a ovo je važno za obavljanje preciznog rada.

Nazad na sadržaj

Kombinovana jedinica za zavarivanje

Kombinovana mašina za zavarivanje je jedinica sa funkcijama radnog ispravljača ili transformatora, u kombinaciji sa dizel generatorom. Takva oprema može proizvoditi visokofrekventnu ili direktnu struju, odlična je za zavarivanje različitih tipova. Ova jedinica vam omogućava da radite u odsustvu struje. Na primjer, prilikom izgradnje kuće na zemljišnoj parceli, kada elektroenergetska mreža još nije povezana.

Dijagrami povezivanja aparata za zavarivanje

Dijagrami ožičenja za mašine za zavarivanje.

Pored dizela koriste se i benzinski generatori. Karakteristike ovog uređaja mogu se malo razlikovati u zavisnosti od proizvođača i modela, ali uopšte ostaju na istom nivou. Prilikom izbora uređaja za zavarivanje, potrebno je uzeti u obzir da se uglavnom koriste na gradilištima i za obavljanje popravnih radova u uslovima kada nema trajne električne mreže. U poređenju sa profesionalnim, oni možda nisu toliko moćni.

Karakteristike opreme:

  1. Frekvencija je 50 Hz.
  2. Uređaj može raditi na izmeničnom naponu od 110 V, 220 V, 230 V, 240 V (potrebno je pažljivo pročitati uputstva pre kupovine).
  3. Nominalna snaga je 4,2 W, a maksimalna potrošnja energije tokom rada je 4,8 kW.
  4. Energetska oprema ima koeficijent jednak 1.
  5. U praznom hodu, napon je 65 V.
  6. Napon luka pri zavarivanju je 25-30 V.
  7. Struja zavarivanja jedinice je 180 A.
  8. Radni strujni opseg za neprekidan rad je 50-180 A.

Važan indikator napajanja za pretvarač zavarivanja. Može se razlikovati, zavisno od vrste uređaja, svrhe. Tokom selekcije trebate biti upoznati sa parametrima različitih zavarivača kako biste dobili najpovoljniju opciju.

Dodajte komentar