Uređaj modernog teodolita

Teodolit je uređaj dizajniran za rad sa vertikalnim i horizontalnim sistemima (uglovi). Takođe se koristi za dobijanje vrednosti udaljenosti i izračunavanje referentnih uglova. Ako je uređaj opremljen kružnicama (horizontalno / vertikalno), uređaj se odnosi na optičke strukture.

Teodolit

Teodolit služi u topografskim, geodetskim istraživanjima, u građevinarstvu za merenje uglova.

Teodolit uređaj ima svoju klasifikaciju po tačnosti:

 • "T1" - visoka tačnost;
 • "T2", "T5" m - uobičajena tačnost;
 • "T15", "T30" - za tehničku upotrebu;
 • "T60" - trening.

Označavanje uređaja, tačnije, njegovu numeričku oznaku, ukazuje na to koja će RMS greška biti kod rada sa merenjem ugla.

Uređaj može biti direktan ili inverzan, ima cilindrični ili kompenzacijski nivo. Ova oprema vam omogućava da automatski poravnate osu sa vertikalnom pozicijom.

Od čega se sastoji teodolit?

Teodolitni uređaj

Teodolitni uređaj.

Dizajn takvog uređaja ima svoje glavne elemente, koji se, pak, sastoje od dodatnih detalja.

Cev za posmatranje.

Sastoji se od sledećih elemenata:

 • objektiv;
 • mreža;
 • objektiv;
 • okular.

Optička os je linija koja se odvija tačno kroz očne i objektivne centre.

Osa posmatranja je linija koja prolazi kroz objektivni centar i mrežu filamenta.

Pomoću cevi za posmatranje moguće je približiti mereni objekat. Cela oblast koja se može posmatrati u sočivu naziva se polje gledišta.

Horizontalni krug.

Za proizvodnju ovog elementa koristeći visoku čvrstoću stakla. Njegova površina ima skalu, gde svaka podela označava stepen. Vertikalna osa je linija koja prolazi kroz centar alidade ili kroz osu rotacije alata.

Vertikalni krug.

Ova stavka ima:

 • udovi;
 • alidade

Glavne ose teodolita su:

Vrste teodolita

Vrste teodolita.

 • vertikalno, takođe je označena osa rotacije;
 • cilindrični;
 • horizontalno - osa na kojoj se rotira cev za posmatranje;
 • reticle.

Kompaktnost i jednostavna upotreba pomogli su teodolu da postane popularna u mnogim oblastima: astronomiji, građevinarstvu, geodeziji.

Glavni su četiri tipa, od kojih su dva električna, jedne optičke i druge mehaničke.

Elektronski teodolit ima merni laser.

Takav uređaj je neophodan u radu na postavljanju tunela, mostova ili rudnika. Odmah je potrebno napomenuti da zbog prisustva pomoćnog izvora svetlosti postaje moguće koristiti teodolit u slabo osvetljenim prostorijama.

Velika upotrebljivost uređaja je da čak i ako postoji laserski model, ne plaši se niskih temperatura.

Nazad na sadržaj

Geometrijski parametri teodolita

Teodolitni blok dijagram

Strukturalna šema teodolita.

Postoje zahtevi za geometrijske uslove instrumenta, na kojima će tačno merenje direktno zavisiti.

Prvo, centralna linija cilindričnog nivoa sa gradijentnom glavom horizontalnog kruga mora biti striktno u pravcu prema pravcu rotacije glave gradijenta.

Drugo, linija rotacije gradshtoka treba da ima strogo vertikalni aranžman.

Treće, osa u prijemnoj cevi treba biti striktno pravolinijska prema liniji rotacije cijevi.

Četvrto, osa rotacije cevi i osa rotacije stuba gradijenta treba da budu pravolinijska jedna prema drugoj.

Peto, obavezna lokacija filamenta mreže je kolimacijska ravnina.

Da bi se teodolat ispravno uskladio i konfigurirao za računarski rad, neophodno je kalibrirati instrument.

Nazad na sadržaj

Odgovarajući rad

Princip za merenje teodolita

Princip mjerenja teodolita.

U bilo kojoj oblasti, bilo da se radi o astronomiji ili konstrukciji, uvek se daje prednost instrumentima visoke preciznosti. Od ovoga u velikoj mjeri zavisi koliko dugo će zgrada ostati ili kako će tačno dobijene brojke odgovarati stvarnosti.

Zbog toga, dok radite sa teodolitom, treba zapamtiti o pravilnom tretmanu sa njim. Prvo, ne bi bilo bolesno imati ideju o samom uređaju i njegovim dizajnerskim karakteristikama. Postoje posebni kursevi obuke koji utiču na ove tačke. Zašto je ovo tako važno? U stvari, teodolit se zasniva na prilično složenom sistemu koji pomaže u dobijanju preciznih kalkulacija. Svaka greška može biti skupa, posebno u pogledu izgradnje.

Postoji niz pozitivnih poena koji ukazuju na racionalnost korišćenja takvog uređaja:

 1. Ugaone mjerenja se razlikuju po visokoj tačnosti i pouzdanosti, bez obzira na fiziografske ili klimatske uslove. Tačnost će se održavati u prisustvu temperaturnih fluktuacija u rasponu od + 50 ° C do -20 ° C, što je vrlo pogodno za naše geografske širine.
 2. Ovaj uređaj se može koristiti čak i tokom ekspedicija, lako se izdržava teške uslove rada.
 3. Uprkos činjenici da je teodolit prilično kompaktan i ima malu težinu, to ne utiče na njegovu stabilnost. I dalje lako prilagođava svoje geometrijske karakteristike.

Da bi se maksimalno povećale mogućnosti uređaja dok su uvereni u dobijene rezultate, trebalo bi ispuniti sledeće uslove:

Radite sa teodolitom

Da bi se maksimalno iskoristili mogućnosti teodolita i bili sigurni u tačnost dobijenih rezultata, svi tehnički uslovi treba pratiti prilikom rada sa alatom.

 1. Pre svega, instrument mora biti pravilno uskladišten. U tu svrhu, najbolje je imati slučaj u kome uređaj mora biti uredno preklopljen nakon svake upotrebe. Ako je instrument nov, pre nego što ga dobijete, preporučljivo je pažljivo pregledati originalnu ambalažu. Ceo postupak oduzimanja i polaganja teodolita treba izvršiti samo posebnim ručkama ili postoljem.
 2. Pre pakovanja uređaja, vijci za pričvršćivanje koji se nalaze na alidadi i cevi su pritisnuti, a zatim u slučaju da se vrate na svoje mjesto. Ako se poklopac kofera ne zatvori, onda je teodolit položen pogrešno.
 3. Stativ mora biti postavljen na "mekim" nogama, za koje se vijci otpuštaju. Nakon potapanja u zemlju i podešavanja visine "ovaca" dati su u prvobitnom položaju.
 4. Čim se teodolit montira na stativ, odmah se pričvršćuje pomoću vijka na kraju.
 5. U svakom slučaju, vijci za podizanje i vođenje ne smeju se potpuno zavrtati ili izvući.
 6. Ako je neophodno pomeriti uređaj, može se nositi u malom kućištu (na velikim rastojanjima) ili, bez uklanjanja sa stativa, na ramenu (kratka rastojanja).
 7. Ako je alat u dobrom stanju, cev za posmatranje i alidade će se rotirati glatko i bez ometanja nakon što su stezni vijci u "slobodnom" stanju.
 8. Da se ništa ne desi sa uređajem, čak i ako je slučajno ispalo, potrebno je koristiti pričvrsne spone kada ga stavljate u kućište.

Pošto visokofrekventni uređaji imaju elektronski "unutrašnjost", kontakt sa vlagom je apsolutno kontraindikovan za njih. To znači ne samo kišu, već i maglu. Ako ostavite teodolit u ovom vremenu pod otvorenim nebom, onda je potrebno da ga zaštiti filmom. Nakon što je kiša završila, instrumentu je dozvoljeno da se osuši i obriše suvom krpom.

Ovi zahtevi su apsolutno jednostavni, ali njihovo ispunjavanje će pomoći uređaju da traje mnogo duže i štedi ga od mogućih kvara koji bi mogli ozbiljno oštetiti računarski rad.

Dodajte komentar