Struktura i osobine teodolita

Struktura teodolita je veoma važan aspekt za graditelje. Na kraju krajeva, teodolit je uređaj čija je svrha da vertikalno i horizontalno promeni uglove zemljine površine.

Teodolitske sorte

Sorte teodolita.

Ovaj uređaj je bio prvi pronalazak čovečanstva, koji je vršio sličnu funkciju, ali takvi uzorci su bili donekle primitivni. Do sada je ovaj uređaj opremljen nivoom i varijantama elektronskog oblika. Oni vam omogućavaju da dobijete najtačnije rezultate. Pogodna struktura savremenog teodolita vam omogućava da jednostavno i prirodno izvedete istraživanje uz apsolutnu jednostavnost uređaja.

Da biste pravilno merili avion, morate imati odgovarajuća znanja i vještine. Takođe, maksimalna tačnost rada je moguća samo u savezu sa kompjuterskom tehnologijom. Međutim, pokazujući marljivost i strpljenje, sasvim je lako razumjeti šemu rada ovog uređaja.

Dijagram tipičnog teodolita

Dijagram tipičnog teodolita.

Poznato je da se prilikom izrade projekta za izgradnju bilo koje zgrade izvršavaju prvi geodetski radovi. Svrha ovakvih događaja je tačnost postavljanja na ravni objekta i usklađenosti navedenih dimenzija sa razvijenim planom. Po završetku mjernih radova postavljena je temeljnica, postavljena su podjela i vrši se rad na završnoj obradi prostorije. Teodolit kao konstrukcioni uređaj je jednostavno potreban za svaku vrstu konstrukcije. Takvi uređaji se aktivno koriste u procesu istraživanja, u geodeziji, poligonometriji. Pomažu u obavljanju popravnih radova na automobilima, različitim dizajnom, instrumentima i mašinama koje pripadaju visokotehnološkim verzijama.

Uređaji optičkog prikaza opremljeni su tačkama čitanja koji pomažu u preciznom izračunavanju lokacije koordinata. Mehanizam elektronskog tipa je opremljen prikazom i funkcijama otiska u memoriji postavljenih koordinata.

Opis teodolita

Teodolit je uređaj u obliku slova U, opremljen stalkom i teleskopom. Uređaj ima sljedeće elemente: horizontalni i vertikalni raspon vrsta, prati nivo cijev cilindričnog dizanje noge.

Glavni delovi prvih uređaja karakteriše činjenica da su u srednjem dijelu kruga na kraju igle imali linearni uređaj. Slobodno se pomerio na oštrim predmetima, poput kompasne šine. Merač ima rezove na koje su nacrti nacrtani, služeći se kao indeksi vrijednosti indeksa.

Tehničke karakteristike teodolita

Tehničke karakteristike teodolita.

Sredina mjernih krugova bila je smještena u gornjem dijelu ugla i jasno je bila fiksirana. Prilikom pomeranja mjernog uređaja, priključen je na ugao pravog položaja. Posle toga, vladar je povezan sa druge strane ugla. Različitost prvog i drugog izveštaja jednaka je ugaonoj vrednosti. Kretanje vladara naziva se "udom".

Današnji uzorci takvih uređaja razlikuju elemente konstrukcije:

 1. Povezivanje alidade sa uglovnim tačkama zahteva upotrebu tube za gledanje. Lako se kreće u odnosu na pokazivače ugla i visine.
 2. Pravac udača pretpostavlja prisustvo brojačkog uređaja.
 3. Uređaj je opremljen pouzdanim gvozdenim obodom.

Rotirajuće kretanje udova i alhidada na osnovu koordinaciju njihovog rada pomoću vijaka za zatezanje i sondiranje. Njihov pokret zavisi od aksijalnog sistema. Moguće je instalirati teodolit na tlu pomoću rekvizita. Spoj sredinom dodavanje skladu sa vertikalne linije sijeku vrhu azimut interesa, održava se Visak.

Na vymeryat strani elementi se prenose na površinu ekstremiteta pokretne planarne strukture vertikalnog tipa, sve poznate pod nazivom "kolimacija avion". Sastoji se od vidnih ose gledalačke cevi dok se okreće oko sebe. Ova linija prolazi kroz sredinu mreža navoja i sredinu optike uređaja.

Nazad na sadržaj

Glavni elementi uređaja

Glavni delovi teodolita:

Korišćenje teodolita

Tokom izgradnje teodolit se koristi za kontrolu nivoa zgrade.

 1. Limb - sfera sa ocjenjivanja od 0 ° do 360 °, što omogućava da se izvrši mjerenje ugaone zona postaje aktivna čudno mjerilo.
 2. Alidada je pokretni deo instrumenta koji ima referentni sistem u odnosu na limbus i cev za pregledanje. Najčešće, predenje se naziva alidada.
 3. Cev za gledanje je fiksirana na nosačima.
 4. Aksijalni uređaj pomaže alidadni deo i udio da se okreću duž vertikalne ose.
 5. Vertikalna sfera meri uglove sličnog izgleda.
 6. Pomoćni mehanizam, opremljen vijcima u količini od 3 komada.
 7. Vijci za stezanje i pokazivanje, locirani na pokretnom dijelu teodolita.
 8. Tripod mehanizam, opremljen sa čistom kukom, površinski ravni za pričvršćivanje uređaja i sa vijkom.

Dodatno:

 • Permutacija vretena udova;
 • nivo sa alidadnim horizontalnim krugom;
 • nivo vertikalnog kruga;
 • vijak za fokusiranje cijevi;
 • uređaj za čitanje mikroskopa.

Teodolit se kreće na sledeće načine:

 1. Pomeranje vizuelnog uređaja.
 2. Torzija alidade i udova. Ova akcija je povezana sa pričvršćivanjem vijčanih vijaka i sugestivnom prirodom.

Kretanje kraka može takođe biti drugačije. Dakle, ovakav pokret je često povezan sa delovanjem dva zavrtnja, pričvršćujući deo sa alidadom.

Većina modernih uređaja opremljena je teleskopom, kombinujući strane ugla i alidade. Njegov pokret je u odnosu na azimut i visinu. Tako da je uređaj pouzdano zaštićen od slučajnih udara, postavljen je u poseban metal kućište. Ne plaši se nikakvih mehaničkih efekata, kao i neočekivanih padova.

Aksijalni uređaj vam omogućava da glatko okrenete ivicu i alidadu, vijci preuzmu kontrolu samog torzionog momenta.

Da biste uređaj popravili na tlu, potrebno je pripremiti poseban stativ. Priključivanje vodovodne linije i sredine mernog kruga se vrši pomoću navoja.

Kvadratna kolimacijska ravnina, koja se pojavila kao rezultat rotacije vidnih ose cevovoda u blizini sredine.

U suštini, teodolit je uređaj koji zahteva dobro koordiniran i precizan rad. Posebno je zahtjevan za početnike. Zbog toga, pre započinjanja rada, upoznajte se sa uputstvima.

Nazad na sadržaj

Redosled instalacije uređaja

Theodolite Tripod

Za pravilno instaliranje teodolita potreban je poseban geodetski stativ.

 1. Teodolit je fiksiran na stativu, u nekim slučajevima se vrši i kalibracija.
 2. 2 utvrđuju se sve tačke merenja.
 3. Ventil za fokusiranje ili dioptrijski prsten omogućava cevu da se vodi prema odabranim orijentima.
 4. Uređaj za gledanje prelazi na tačku u pitanju. Horizontalni krug izračunava željene pokazatelje.
 5. Otpuštanjem zavrtnja za pričvršćivanje, cev se pomera u smeru kazaljke na satu do druge tačke, brojevi se pamte.
 6. Vizuelni uređaj je preveden kroz zenit. Mjerenja se vrše slično. Kao rezultat, dobijena je prosečna vrednost svih očitavanja.

Upotreba teodolita podrazumijeva uvođenje u praksu kružnog prijema. Ovaj metod se aktivno koristi u slučaju kada se radi o merenju iz jedne tačke. To možete učiniti ovako:

 1. Uređaj se nalazi iznad tačke. Noge u ovom slučaju se kreću na nulte oznake.
 2. Alhidada rotira, kombinirajući nulu mikroskop s vrijednostima sličan broj merenje pritiska trim na krug. Onda vijak je blago oslabila, alhidada montiran i cijev je inducirana u objektu.
 3. Zaključni vijak je čvrsto fiksiran, a zatim se izračunavaju dobijene vrijednosti.
 4. Nadalje, u procesu pomeranja elementa gledanja, usmerava se na predmet koji se ispituje.
 5. Alidada se vraća na početnu poziciju, a na sličan način se čine i drugi planovi.
 6. Izračunata prosječna vrijednost uzimajući u obzir greške.

Nazad na sadržaj

Optički i elektronski teodoliti

U skorašnjoj prošlosti, takvi uređaji su koristili geodetari. Sada postoje dovoljni analogi koji služe kao dobra zamjena za takve uređaje. Oni su optički i elektronski. Automatski teodoliti mogu da čitaju. Oni su opremljeni ekranom tečnog kristala, možete videti sve potrebne informacije o tome. Takav uređaj odlikuje se maksimalnom preciznošću i velikom brzinom. Obezbeđena vidljivost olakšava razumevanje njegovih dimenzija. Elektronske vrste takvih uređaja ne sadrže uređaje za skladištenje podataka.

Među nedostacima takvih struktura potrebno je dodijeliti potčinjenost električnoj energiji. U ovom slučaju, optički uređaj će postati nepogrešivi asistent. Ne zavisi od nivoa punjenja baterije.

U trenutku izbora uređaja, proverite da li uređaj ima garanciju i detaljna uputstva. Potrebno je pažljivo proučiti nabavku uređaja. Moderno tržište ima veliki broj takvih uređaja, svaki od njih ima svoju vrijednost.

Izbor uređaja koji vam se sviđa, ne možete se brinuti o pogrešnim vrijednostima koordinata i visina proučavanih objekata.

Dodajte komentar