Koja je razlika između uređaja i izravnavanja teodolita za

Moderni popravci i građevinski radovi nisu potpuni bez upotrebe preciznih instrumenata za merenje nivoa. Pomoću njih mjeri razliku u visini između tačaka prostora koji su udaljeni jedni od drugih. U ovom slučaju, oba uređaja daju obrnutu sliku zbog optičkih cevi.

Razlika između teodolita i nivoa

Teodolit meri vertikalne i horizontalne uglove, a nivo vam omogućava da postavite tačnu lokaciju objekta u svemiru.

Ovaj proces merenja se naziva izravnavanjem. Može biti hidrostatičan, barometričan, trigonometrijski i geometrijski.

Glavna razlika teodolita sa nivoa

Nazad na sadržaj

Glavne razlike u korišćenju optičkih mernih uređaja

Nivo uređaja

Izravnavanje osnovnih kontrola.

Rasprostranjena upotreba laserske mjerne opreme u građevinarstvu ne dozvoljava konačnu pobjedu nad teodolima i nivoima koji su uvijek bili tradicionalno korišteni u obavljanju geodetskih radova. Koja je razlika između proučavanih uređaja?

Kakav uticaj ima greška na tačnost mjerenja? Postoje li posebna ograničenja koja ne bi trebalo prekoračiti? Kako uzeti u obzir visinu terena za izgradnju mapa? Ovim pitanjima se može odgovoriti, znajući posebne osobine teodolita i izravnavanje.

Teodolit je uređaj koji omogućava merenje horizontalnih i vertikalnih uglova. Alat vam omogućava da tačno odredite veličinu merenih uglova između različitih tačaka u prostoru. Važnost povezivanja zgrada sa određenim tačkama odnosi se na merenje uglova između njih u prostoru. Uzimajući u obzir dobijene rezultate, moguće je napraviti oznaku konture zgrada, profil puta i druge količine određene tačnom merenjem rezultata.

Merenja napravljena pomoću optičkog teodolita podeljena su u 3 klase. Ovo može uključivati ​​takve vrste uređaja kao što su:

  1. Tačni optički teodoliti, koji pružaju grešku u roku od 2-5 sekundi, takvi modeli se najčešće trče tokom građevinskih radova.
  2. Preciznost, koja pomaže u obezbeđivanju greške u rasponu od 1 sekunde.
  3. Tehnički optički teodolit sa tačnošću od 1 minuta.

Koriste se u oblasti poboljšanja zemljišta, u šumarstvu i na drugim mestima, čija studija ne zahtijeva mjerenja sa visokom preciznošću. Uz pomoć preciznih teodolita, možete pratiti deformaciju zgrada, koja se dešava tokom vremena zavisno od uticaja okolinskih uslova i sopstvene težine građevinskih objekata.

Nazad na sadržaj

Kvalitetni merni uređaji

Teodolit

Theodolite kontroliše.

Građevinski stručnjaci primjenjuju zahtjeve visokog kvaliteta za gradilišta, koji su se uvijek povećavali sa vremenom. Kako bi ispunili sve neophodne uslove za izgradnju zgrada, graditelji moraju preduzeti mnogo različitih mjerenja kako bi se utvrdile netačnosti učinjene tokom rada. Ovo vam dozvoljava dalje kretanje čitavog procesa izgradnje, uzimajući u obzir sve greške koje će biti ispravljene na vrijeme.

Kvalitetno ponašanje svih mjerenja zahtijeva korištenje geodetskih instrumenata koji su dio prilično velike grupe mernih instrumenata. Specifični merni instrument je dizajniran da izvodi specifična merenja. Istovremeno, postoje i merni instrumenti koji su višestruki sa širokim spektrom mogućnosti.

Ako uporedimo dva uređaja za specijalne mere, onda je upotreba teodolita povezana sa najupečatljivijim merenjima u poređenju sa nivoom čija je specijalizacija uža. Uprkos tome, oba tipa mernih uređaja imaju širok spektar primjena.

Teodolit karakteriše dvokanalni optički sistem, koji mehanizmu obezbeđuje najsavremeniji i pouzdaniji sistem povezan sa konstrukcijom slike od 2 kruga koja su u ravni jedne skale. Referentni sistem teodolita povezan je sa upotrebom mikroskopa koji ima određenu podelu cene. Za odvajanje krugova teodolita obezbeđeni su pojedinačni udari.

Nazad na sadržaj

Koji su nivoi korišćeni za geodetske radnje?

Shema niveliranja

Izravnavanje šeme.

Za različite vrste mjerenja koriste se različite vrste nivoa, koje se razlikuju po tipu instrumenta i principu njegovog rada. Koristite laserske i digitalne nivoe koji su elektronski. Upotreba takvih uređaja kao optičkih nivoa omogućava proces geometrijskog niveliranja.

Merni instrument ima teleskop sa okularom. Za pričvršćivanje cevi koristite poseban držač sa platformom za podupiranje, kao i sistem vijaka koji omogućuje rotaciju nivoa na stranu u horizontalnoj ravni.

Možete poboljšati optički nivo pomoću vijaka za podizanje koji vam omogućavaju da alat dobijete neophodnu radnu poziciju. Moguće je horizontalno kretanje kada uzmete neophodnu referentnu tačku pomoću vijka za podizanje. Da biste zadržali osu posmatranja, koja je horizontalna, na nivou je obezbeđen automatski kompenzator, što vam omogućava da povećate ne samo brzinu kojom se vrši merenje, već i njihova tačnost.

Upotreba geodetskog instrumenta, koja takođe može biti elektronski nivo, omogućava preciznije merenje. Raspoloživost softvera instrumenta povezana je sa mogućnošću realnog vremena obrade dobijenih mjerenja, što se vrši sa maksimalnom tačnošću. Uređaj za skladištenje pomaže u ispravljanju svih dobijenih mjernih vrijednosti.

Nazad na sadržaj

Karakteristike dizajna laserskog nivoa

Merenje po nivou

Nivo mjerenja.

Danas se nivoi lasera široko koriste u građevinarstvu, čije su dizajnerske karakteristike povezane sa lakoćom korišćenja ovih alata. Princip rada optičkih, laserskih ili elektronskih nivoa razlikuje se, zavisno od mehanizama instrumenata. Na primer, dizajn laserskog nivoa karakteriše prisustvo laserskog emitera koji isporučuje laserski zrak u svemir u prisustvu optičke prizme.

Laserske grede, koje proizlaze iz nivoa, dovode do formiranja na otvorenom prostoru dva aviona koji se nalaze na pravcu, koji se presecaju. Ako vas vode, onda je moguće napraviti poravnanje raznih površina (zidova, poda, vrata). Rad takvih nivoa omogućava vam da ih pozovete pozicioniranjem ili statičkim.

Dodijelite laserske nivoe rotacionog tipa. Odlikuje se ubrzanim tempom rada zahvaljujući ugrađenom elektromotoru, koji omogućava da se laser emiter okreće kroz 360 °.

Uloga prizme u takvim uređajima vrši se fokusiranjem sočiva koja stvaraju tačku na otvorenom prostoru, što je vidljivo golim okom. Ova tačka se pretvara u liniju, što je idealna linija. Ova vrsta nivoa se koristi u svrhu obavljanja radova popravke i završnih radova vezanih za lepljenje na zidovima zidnog papira, polaganje pločice, uređaja postolja itd.

Nazad na sadržaj

Koje karakteristike dizajna imaju teodolit?

Teodolitni uređaj

Šematski uređaj teodolit.

Teodolit je uređaj koji omogućava merenje horizontalnih i vertikalnih uglova na tlu. Prvi teodoliti su imali vladara, koji je postavljen na sam vrh iglice u centru goniometrijskog kruga. Rotacija rulera na vrhu iglice podsjeća na kretanje iglice kompasa.

Vladar je imao posebne rezove preko kojih su se igrali, igrajući ulogu indikatora izveštavanja. Goniometrijski krug u centru kombinovan je sa gornjim dijelom izmerenog ugla, nakon čega je čvrsto fiksiran.

Zatim je prva strana ugla bila kombinovana sa vladara, koja je okrenuta, uzimajući u obzir broj 1 prema skali koju je imao goniometar. Druga strana ugla je zatim kombinovana sa vladara, uzimajući u obzir odbrojavanje broj 2. Zatim smo pronašli razliku između vrednosti uzoraka br. 2 i br. 1, a rezultat je bio jednak uglu. Pokretni vladar se zvao alidada, a reč "udova" je bila naziv goniometrijskog kruga. Da bi se kombinirao vladar i strane ugla, koristili su se veziri, koji su i dalje bili na primitivnom nivou.

Nazad na sadržaj

Uređaji koji su dio dizajna teodolita

Vertikalno merenje ugla od strane teodolita

Shema merenja vertikalnog ugla teodolita.

Moderni teodoliti karakterišu isti principi rada i imena strukturalnih elemenata. Ideja merenja uglova povezana je sa prisustvom teleskopa koji kombinuje alidadu i strane ugla. Cev se rotira ne samo po visini, već iu azimutu.

Uređaj ima uređaj na skali pozivanja, što vam omogućava čitanje. Za konstrukciju teodolita obezbeđen je robusni metal. Da bi alidad sa limbom bio doveden u glatku rotaciju, obezbeđen je sistem osa.

Proces kretanja u krugu ovih elemenata regulisan je pomoću zavrtnih vijaka. Za uspostavljanje teodolita na površini zemlje koristite poseban stativ. Postoji i optički nagib (olovo sa filamentom), koji omogućava kombiniranje glave i centra udara.

Stranice ugla tokom merenja treba da budu dizajnirane na ravni ivici vertikalne ravni, koja je pokretna i naziva se kollimacija. Osa posmatranja teleskopa uključena je u njegovu formaciju kada se okreće oko svoje osovine.

Teodolit ima, s druge strane, horizontalne i vertikalne niti postavljene u prečniku. Zahvaljujući ovim temama je vidljivost. Kada se dva horizontalna navoja nalaze na jednakoj udaljenosti od jednostavnog unakrsnog navoja, koja je horizontalna, naziva se raspon tipala.

Nazad na sadržaj

Razlike u teodolitima i nivoima

Glavne razlike između mernih instrumenata nivoa i teodolita odnose se na dizajn njihovih mehanizama.

Optički nivo

Dijagram elemenata optičkog nivoa.

Razlike u instrumentima mogu se primetiti u prisustvu dvokanalnog referentnog sistema za teodolite i merne šipke sa potezima na nivou. U prvom slučaju, optički sistem pretpostavlja prisustvo mikroskopa koji ima određenu cijenu podele. Uz pomoć udaraca koji se nanose na šinu nivoa, merenja se vrše u metrima, centimetrima, milimetrima.

Teodolit, zbog svoje svestranosti, ima savršen referentni sistem koji se odnosi na digitalno indeksiranje, pa je industrijska industrija pokrenula proizvodnju različitih modifikovanih uređaja. Savremeni uređaj teodolita razlikuje se od osnovnog modela prisustvom kompenzatora, koji je odgovoran za operativnu instalaciju dodatne mogućnosti vidljivosti.

Za razliku od nivoa, teodolit bilo kog dizajna može se primijeniti na dva nivoa odjednom. Ne samo na horizontalnom nivou, kao na nivou, već i na vertikalnoj. Razvoj instrumentacije podrazumijeva razvoj proizvodnje teodolita, koji se odlikuju tehničkim karakteristikama višeg nivoa, što se također odnosi na njihove operativne osobine.

Obim teodolita je širi od nivoa, zbog mogućnosti izvođenja tačnih studija i kalkulacija. Ako uporedimo dve vrste uređaja, onda se za određenu klasu korišćenog nivoa obezbeđuju specifični zahtevi.

Nazad na sadržaj

Uslovi za kvalitativnu primenu teodolita i nivoa

Računovodstvo teodolitom

Primer teodolitne tabele istraživanja.

Geodetski radnici više vole da imaju istovremeno dva instrumenta za istraživanje, od kojih je svaki pogodan za određene uslove merenja. U praksi se planira primijeniti poboljšano snimanje, koje više neće biti sjajno, kao prije nivoa.

Za nekoliko godina, teodolit, bez kojeg je nemoguće upravljati u geodeziji, imaće visoko opremljenu konstrukciju. Na primjer, u uređaju će biti moguće koristiti posebne krugove za pretragu.

Ako geodetari moraju da rade na otvorenom prostoru, upotreba laserskog nivoa možda neće biti toliko pogodna kao uzimanje merenja sa teodolitom. To je zbog činjenice da se u svetlu i nehomogeno osvjetljavanje može previdjeti laserski zrak na nivou. Generalno, za mjerne uslove na terenu, tradicionalni teodolit je korisniji optički uređaj koji ne zahtijeva baterije ili bateriju za rad.

Teodoliti teleskopi su opremljeni mrežama od četiri vrste niti. Točka preseka filamenta mreže i optičkog centra sočiva naziva se osovina cevi. Proizvodnja uređaja je povezana sa instalacijom koja je okomita na njegovu vertikalnu osu, koja je glavna. Sa preciznom ugradnjom vertikalne osovine, svaka rotacija teleskopa, koja je fiksirana u nultoj poziciji, položaj osi posmatranja treba povezati sa horizontalnom ravninom. Ova svojstva nivoa je osnovna, jer cev može imati samo nultu poziciju.

Nazad na sadržaj

Glavna razlika između nivoa i teodolita u njihovoj praktičnoj primeni

Nazad na sadržaj

Kako je postavljanje mernih alata stativa

Prilikom ugradnje nosača nivoa ne zahteva se. Potrebno je pratiti glavu uređaja tako da je potrebno više ili manje horizontalne pozicije.

Theodolite survey

Šema teodolitnog istraživanja.

Ako želite instalirati teodolit, stativ za njega mora biti centriran. U tu svrhu, na zaustavljeni vijak je pričvršćen vodovod. Stativ je postavljen tako da je vodovod bliže centru centriranja, što služi za označavanje stojeće tačke alata.

Podešavanje stativa treba da se izvrši istiskivanjem nogu i pomeranjem ih da bezbednije prikače merni instrument opremljen teleskopom. Nakon toga, ovi stativa trebaju biti pričvršćeni i podešavanje treba preciznije napraviti pritiskanjem stopala na izbočinu određene noge.

Kada se ovaj postupak završi, nivo ili teodolit se uklanja sa kućišta ili kutije da bi se instalirao instrument, poravnavajući krajeve vijaka za podizanje sa posebnim zarezima na glavi stativa. Zatim je neophodno odvrtati vijke koji se podižu na jednakoj visini i da se alat popravi na stativu.

Nazad na sadržaj

Kako instalirati instrument na stativ

Podizajući vijci i nivoi omogućavaju dalju instalaciju nivoa ili teodolita. Ovo je zbog potrebe da se glavna vertikalna osa dovede u vertikalnu poziciju. Ako instalirate nivo, onda kliknite na izbacivanje svake noge stativa tako da je kružni nivo u središnjem položaju.

Zatim, teleskop treba postaviti u položaj koji je paralelan sa linijom dva podizna zavrtnja. Kada se rotira u različitim pravcima, mehur koji je pričvršćen za teleskop treba dovesti u srednji položaj.

Ponovite rotaciju teleskopa, postavite ga paralelno liniji, koja se odnosi na druga dva vijka. Kao rezultat, nivo bi trebalo ponovo biti na srednjem položaju. Tada bi bilo koji okret teleskopa nivoa neće donijeti svoj balon s datog položaja.

Nazad na sadržaj

Odlične karakteristike greške merenja

Upotreba optičkog nivoa povezana je sa određivanjem relativne vrijednosti, što ukazuje na stepen potcjenjivanja ili prevazilaženja bilo koje oznake u odnosu na tačku povezanu sa postavljanjem nivoa. Koristeći optički nivo, napravite potrebna merenja udaljenosti do šine.

Važno je precizno odrediti uglove u horizontalnoj ravni. Međutim, to je dovoljno da se napravi slom osnove za seosku kuću. U ovom slučaju nije neophodno koristiti skupi optički teodolit za tu svrhu.

Često, optički nivo ima grešku merenja koja je niža od greške najskupljeg laserskog uređaja sa visokom preciznošću. Kod konvencionalnih modela uređaja, greška će biti oko 2 mm na 1 km dvostrukog udara. Iz tog razloga, upotreba optičkog nivoa je češća za veća rastojanja i precizan rezultat merenja.

Za opseg bilo kojeg nivoa, tipičan je minimalni stepen uklanjanja šina sa mesta ugradnje alata, koji iznosi 0,4 m. Ova vrijednost je dovoljna da se građevinski radovi mogu obavljati čak i za objekte od minimalne važnosti.

Dodajte komentar